logo
 • Fontanería
 • Calefacción
 • Enerxías renovables
 • G.L.P.
 • Climatización
 • Piscinas
 • Baixa tensión
 • Mantemento de instalacións
 • Albanelaría
 • Estruturas metálicas
 • SERVIZOS

  Fontanería:

  Realizamos traballos tanto de mantemento como de reparacións así como de instalacións nos diferentes materias que actualmente se encontran no mercado (Polipropileno, multicapa, cobre, ...).

  Calefacción:

  Instalamos todo tipo de calefaccións alimentadas con combustibles coma gas (butano, propano, gas natural, ...), gasóleo, leña, pellets ou de funcionamento eléctrico. Os emisores instalados tanto poden ser en solo radiante ou radiadores: de aluminio, chapa ou ferro fundido.

  Enerxías renovables:

  Actualmente as esixencias enerxéticas obrigan a buscar fontes de enerxía alternativa, por isto a nosa empresa aplica as novas tecnoloxías existentes para unha mellora tanto no consumo coma no rendemento dos equipos que se pidan instalar.

  Piscinas:

  Contamos con persoal altamente cualificado para o mantemento de todo tipo de piscinas, que pode en todo momento aconsellarlles a mellor instalación para a auga da súa piscina, así como os produtos máis adecuados para a mesma.

  Baixa tensión:

  Realizamos todo tipo de instalacións eléctricas así como de telecomunicacións tanto en vivenda nova coma en reformas.

  Albanelaría:

  Contamos con persoal para a realización de todo tipo de reformas, especialmente en baños e cociñas.