logo
 • Fontanería
 • Calefacción
 • Enerxías renovables
 • G.L.P.
 • Climatización
 • Piscinas
 • Baixa tensión
 • Mantemento de instalacións
 • Albanelaría
 • Estruturas metálicas
 • OBRAS

  Pintado fachada
  1. Colocación de andamios ao redor de toda a fachada.
  2. Retirada de restos da pintura antiga con un lavado con auga a presión.
  3. Aplicación de un fixador para mellorar o agarre da nova pintura.
  4. Pasteado das zonas mais danadas da fachada.
  5. Primeira man de pintura.
  6. Pintado das zonas menos accesibles con grúa.
  7. Segunda e terceira man de pintura en todas as caras da vivenda.
  8. Neste caso, aproveitouse a colocación dos andamios para a substitución de tellas rotas e a colocación de canalóns.
  9. Últimos retoques e retirada de andamios.
  Pórche
  1. Montaxe da estrutura de ferro, ancorando as vigas principais a vivenda e soldándoas aos piares.
  2. Pintado da estrutura para protexela contra o óxido.
  3. Aparafusado das vigas de madeira a unhas platinas soldadas anteriormente as vigas principais de ferro.
  4. Presentación e aparafusado do panel Sándwich as vigas de madeira. Este tipo de panel queda rematado pola parte inferior, trae unha capa de illamento e unha chapa de aglomerado na parte superior.
  5. Engadimos unha chapa de metacrilato cada tres metros para darlle máis luz ó noso pórche.
  6. Rematado con tela asfáltica, selando as esquinas do metacrilato con silicona específica e rematado dos laterais con ángulos de aluminio.
  7. Barnizado de toda a madeira para alongar a súa vida.